Tafladöres y Soras

Tles munts ôl ester n sorà pro ćiasa. Chësc por podëi amiré ćiamò damì la bela contrada che incertlëia i paîsc ladins. Na ćiasa taflada cun n sorà incëria trasmët na sensaziun de ćialt y de acoliënza nia ma ala jënt dl post mo inće ai tröc turis che röia da indlunch adalerch a passè chilò sües vacanzes. Orëise n sorà scëmpl o n antorè laurè? Orëise na tafladöra de lersc o öna de peció? Chirisse madër fora le model che Ves plej le plü: nüsc colaboradus sarà contënć de podëi ademplì Osc dejidêr.