Na stüa fata dal tistler à n’atra cualité co na stüa cumprada. Le tistler sa da sfruté cun gran maestria vigni ćiantun, insciö che la lerch po gnì adorada damì. Belanfat sce ara se trata de stües tlassiches, tradizionales, rusticales o modernes: le personal dla dita Verginer Holzprofi sa da Ves realisé n ambiënt te chël che i s’un starëis dessigü saurì. Dala mësa cun banch a ćiantun, a armà incassà o da mür: i nes ùn spezialisé sön de vigni sort de modei.